Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρηστικούς πίνακες με την περίοδο χάριτος, τις επιστροφές των ποσών των ενισχύσεων καθώς και τις προϋποθέσεις επιστροφής μειωμένου ποσού κατά 30%, 40% ή 50% του ποσού της ενίσχυσης.

Προϋποθέσεις για επιστροφή μειωμένου ποσού κατά 30%, 40% ή 50%.