Οικονομική Συμβουλευτική

Το γραφείο μας, σας παρέχει την δυνατότητα να εκσυγχρονίσετε ή ακόμα και να επεκτείνετε την επιχείρησή σας ή την παραγωγική της δυνατότητα υποβάλλοντας αίτηση σε ελληνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα. Μέσω ενός ευρέως δικτύου συνεργατών, είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τον σχεδιασμό, την σύνταξη και την υποβολή του φάκελου χρηματοδότησης, την υποστήριξη, καθώς και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου στους φορείς χρηματοδότησης.

ΕΣΠΑ 2021-2027
Αναπτυξιακός Νόμος 4887/2022 – Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη
ΕΣΠΑ 2014-2020
Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας & Ανάπτυξης ΕΤΕΑΝ
LEADER
Προγράμματα ΟΑΕΔ

Έγκυρη πληροφόρηση και υπεύθυνη καθοδήγηση

Εάν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με κάποιο θέμα που σας απασχολεί, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Κλείστε ραντεβού