Σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για την εταιρεία σας

Σας προσφέρουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις για την εταιρεία σας

 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας.
 • Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών.
 • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων.

 • Έκδοση και διαχείριση μισθοδοσίας.
 • Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών.
 • Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων.

 • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών.
 • Συμβουλές για εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας.
 • Άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των αλλαγών σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.
 • Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών.
 • Συμβουλές για εκπροσώπηση σε εργατικές διαφορές σε ΙΚΑ και επιθεώρηση εργασίας.
 • Άμεση και έγκαιρη ενημέρωση των αλλαγών σε θέματα ασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας.

“ένα από τα σημαντικότερα πράγματα σε μία επιχείρηση που θέλει να έχει μέλλον, είναι η επιλογή έμπειρου προσωπικού καθώς και ο σωστός υπολογισμός της μισθοδοσίας, ο οποίος θα δώσει το απαραίτητο κίνητρο”

Έγκυρη πληροφόρηση και υπεύθυνη καθοδήγηση

Εάν χρειάζεστε συμβουλές σχετικά με κάποιο θέμα που σας απασχολεί, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Κλείστε ραντεβού