1. Τι είναι το myData;

Το myDATA (my Digital Accounting & Tax Application) είναι η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, με την οποία η ΑΑΔΕ εισάγει τα ηλεκτρονικά βιβλία στην καθημερινότητα των επιχειρήσεων.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια πλατφόρμα στην οποία παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων και απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων.

Στόχος των ηλεκτρονικών βιβλίων είναι πρωτίστως να εξυπηρετηθούν οι επιχειρήσεις από μια πρωτοποριακή ψηφιακή πλατφόρμα για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

Αυτό θα οδηγήσει σε αυτοματοποίηση της συμπλήρωσης των φορολογικών δηλώσεων, μειώνοντας το διαχειριστικό τους κόστος και θα τις απαλλάξει από υποχρεώσεις που έχουν σήμερα, όπως η υποβολή Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ).

Επιπλέον διευκολύνει το φορολογικό έλεγχο.

Με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών βιβλίων ΑΑΔΕ δεν παύει η λογιστική παρακολούθηση από τις ίδιες τις επιχειρήσεις, ενώ σημαντικός παραμένει και ο ρόλος του λογιστή για την ορθή απεικόνιση των συναλλαγών στην πλατφόρμα myDATA.

2. Ποιους αφορά;

Όλες τις οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α΄251), ανεξαρτήτως μεγέθους αυτών και τρόπου έκδοσης και τήρησης των λογιστικών τους αρχείων, πλην των εξαιρέσεων που αναφέρονται στην Α. 1138 /12-06-2020.

3. Πόσα είναι τα ηλεκτρονικά βιβλία;

Τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι 2:

Α. Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων/εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Β. Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση.

4. Τι εγγράφεται στα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ:

Α. Διαβιβάζεται και καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων.

Β. Γίνεται Χαρακτηρισμός των καταχωρούμενων συναλλαγών.

Γ. Διενεργούνται  οι αναγκαίες Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και του φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους.

Οι παραπάνω 1 έως 3 εγγραφές έχουν τυποποιηθεί από την ΑΑΔΕ, ώστε να μπορούν να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά από τις Επιχειρήσεις και να καταχωρούνται ομοιόμορφα στην ΑΑΔΕ. Συνολικά, ονομάζονται Τυποποιήσεις Δεδομένων Παραστατικών.

5. Πως μπορεί να διαβιβάζεται η Σύνοψη των Παραστατικών στην ΑΑΔΕ;

Α. Ηλεκτρονική τιμολόγηση
Η διαβίβαση μόνο Χαρακτηρισμού Εσόδων μπορεί να γίνει μέσω επικοινωνίας (διαλειτουργικότητα με την πλατφόρμα myDATA) των Πιστοποιημένων Παρόχων ΥΠΑΗΕΣ, μαζί με τη Σύνοψη δυνητικά, αλλιώς ο Εκδότης δύναται να διαβιβάζει από άλλο κανάλι διαβίβασης

Β. Λογιστικό / Εμπορικό Πρόγραμμα Επιχείρησης
Η διαβίβαση του Χαρακτηρισμού Συναλλαγών και των Εγγραφών Τακτοποίησης μέσω επικοινωνίας (διαλειτουργικότητα με την πλατφόρμα myDATA) των λογιστικών προγραμμάτων, που ήδη χρησιμοποιούν τα λογιστήρια των Επιχειρήσεων, υποχρεωτικά με τη Σύνοψη.

Γ. Ειδική Φόρμα Καταχώρησης στο www.aade.gr/myDATA
Η δυνατότητα του Χαρακτηρισμού Συναλλαγών και της διαβίβασης Λογιστικών Εγγραφών Τακτοποίησης , υποχρεωτικά με τη Σύνοψη, θα δοθεί και απευθείας στην Ειδική Φόρμα Καταχώρησης στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ.

Δ. Συνδεδεμένοι Φορολογικοί  Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ) για τις συναλλαγές λιανικής  (Online Cash Registers, OCR)

6. Ποια είναι τα βήματα που απαιτείται να ακολουθήσει ο Λογιστής;

  • Καταχώρηση παραστατικών.
  • Διαβίβαση εσόδων, εφόσον αυτά δεν έχουν διαβιβαστεί από την επιχείρηση.
  • Λήψη των παραστατικών που έχουν ανέβει στο myDATA και συσχέτιση με τις λογιστικές εγγραφές που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή.
  • Αποστολή χαρακτηρισμού κατηγορίας και τύπου.
  • Υποβολή δηλώσεων.

Περισσότερες Πληροφορίες