Τροποποιήθηκε για 6η φορά η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για τη δράση 3.a.4 “Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου” στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 2014-2020», η οποία αφορά τις υπό έγκριση επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα τροποποιείτε:

  • Η τελική ημερομηνία αιτήματος πληρωμής από 31/03/2021 σε 31/07/2021.

  • Η ημερομηνία έναρξης υλοποίησης είναι η 01/01/2021 αντί για την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

  • Η αύξηση του Προσωρινού Πλαισίου Ενισχύσεων στο 1,8 εκ. €

Βρείτε συνημμένα εδώ την τροποποίηση της δράσης.