Προκηρύχθηκε η Δράση: 3.a.ΒΑΑ.1 “ Ενίσχυση της ίδρυσης/εκσυγχρονισμού μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή εντός της ΒΑΑ Καλαμάτας” με σκοπό την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στους τομείς του τουρισμού, της αγροδιατροφής και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, οι οποίες δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης της ΒΑΑ (Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη).

Η περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει δύο ζώνες:

  • Ιστορικό Κέντρο: Κατά ΦΕΚ (821Δ/16.11.88 και 634Δ/9.10.89)

  • Παραλιακή Ζώνη: Ακτογραμμή, Δεκέλι, οδοί Ευαγγελιστρίας, Νέδοντος, Κρήτης, νοητή προέκταση μέχρι τη διασταύρωση οδ. f και οδ. Ναυαρίνου, ακτογραμμή.

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται επενδυτικά σχέδια διάρκειας έως 18 μηνών και επιχορηγούμενου προϋπολογισμού ύψους επένδυσης:

α) από 10.000 έως 50.000 ευρώ για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό τους.

β) από 10.000 έως 60.000 ευρώ για υπό ίδρυση επιχειρήσεις (Κατηγορία Β.2) που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσής τους.

Η ένταση της ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις προσδιορίζεται σε

α) 60% για τις επιλέξιμες δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De – minimis) για υφιστάμενες (Κατηγορία Α) και νέες (Κατηγορία Β.1) επιχειρήσεις που το επενδυτικό τους σχέδιο αφορά στον εκσυγχρονισμό τους.

β) 70% για τις επιλέξιμες δαπάνες με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 1407/2013 (De – minimis) για υπό σύσταση επιχειρήσεις (Κατηγορία Β.2) που το επενδυτικό σχέδιο αφορά στην ενίσχυση της ίδρυσής τους.

Έναρξη Αιτήσεων από 23/06/2021 έως και 03/09/2021.

Αναλυτικά η Δράση εδώ.