Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τις βεβαιώσεις μετακίνησης σε μορφή .doc και .pdf, με ισχύ από τη Δευτέρα 08/03/2021 έως και 14 ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης σε όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας,  τηλεργασία και νόμιμη άδεια, και οι οποίοι μπορούν να μετακινούνται μόνο μέσω της χρήσης των 6 ειδικών κατηγοριών, που επιτρέπουν την κατ΄ εξαίρεση μετακίνηση πολιτών με αποστολή SMS στο 13033.

Οι κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής, βάσει ΚΑΔ, μπορούν να χορηγούν τις αντίστοιχες βεβαιώσεις μόνο σε όσους εργαζόμενους απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές τους.

 • Βεβαίωση κίνησης Ελ. Επαγγελματία
  .doc    .pdf
 • Βεβαίωση κίνησης εργαζομένου
  .doc    .pdf
 • Βεβαίωση κίνησης μέλους διοίκησης
  .doc    .pdf
 • Βεβαίωση κίνησης εργαζομένων με εργόσημο
  .doc    .pdf
 • Βεβαίωση κατ’ εξαίρεσης μετακίνησης πολιτών
  .doc    .pdf

Διαβάστε επίσης